Teenused

Pakutavad teenused

 • Valtsplekk-katuste ehitus
 • Vihmaveesüsteemide paigaldus
 • Terasest katuse- ning seinaprofiilide paigaldus
 • Katusetarvikute paigaldus
 • Korstnaplekkide ja -mütside paigaldus
 • Töökojas erilaatsete plekitööde teostus
 • Turvaelementide paigaldus
 • Akna- ja karniisiplekkide paigaldus
 • Vana katusekatte lammutus ja utiliseerimine
 • Sarikate paigaldus
 • Katuste rihtimine, aluskattekile paigaldus
 • Tuulekasti ehitus
 • Korstnapitside ladumine